ประชาชาติที่กำลังพัฒนาต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

vsdv

เมื่อการเมืองกลายเป็นนโยบายที่พยายามจะทำให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายจึงเอาผิดได้ยาก ดังนั้นวิธีการเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่คือการเข้าไปแฝงตัวในกลุ่มผู้เล่นแล้วหาวิธีรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด เพื่อเอาผิดผู้กระทำผิดได้ซึ่งวิธีการแบบนี้มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างสูง บรรดาข้อมูลและคำอธิบายซึ้งเป็นผลของการศึกษาทางวิชาการตลอดจนรายงานของรัฐบาล ถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานที่มีลักษณะประชาชาติในการรับรองหรือประณามการเมืองและผลของการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งความเข้าใจที่เกี่ยวกับการเมืองของนักวิจัยจะนำไปสู้การตัดสินใจทางนโยบายว่าการเมืองควรได้รับการขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในการทำงานของตำรวจต้องแนบเนียนมากเพราะหากกลุ่มผู้เล่นไหวตัวทันอาจจะมีการสั่งเก็บหรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้ เรื่องการทำร้ายหรือสั่งเก็บเจ้าหน้าที่มักเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพราะส่วนใหญ่กลุ่มผู้เล่นจะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล กฎหมายหรือการควบคุมการเมืองชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นสังเกตว่าคำอธิบายเกี่ยวกับการเมืองถูกครอบงำด้วยทฤษฎีที่มีความจำเพาะทางวัฒนธรรม

vxcv

ยังมีวิธีการเข้าจับกุมผู้เล่นการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายแบบ การจับกลุ่มผู้เล่นการเมืองรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บหลักฐานที่เป็นโพยหวยหรือทางโทรศัพท์ก็ตาม การจับกุมผู้เล่นวิธีนี้จะจับได้เฉพาะรายย่อยเท่านั้นเพราะรายใหญ่มักจะอยู่ตามโรงแรมหรือร้านอาหาร อยู่ตามต่างจังหวัดและมีบางรายอยู่ต่างประเทศ ซึ่งสมมติฐานเสรีนิยมและปัจเจกชนนิยมของทฤษฎีเหล่านี้ถูกมองว่าจะก่อให้เกิดปัญหาด้านแนวคิดและวิธีการอันจำกัดความสามารถในการอธิบายการกำเนิดและธรรมชาติของการเมืองเชิงพาณิชย์สมัยใหม่ได้ แค่นี้ก็ทำให้เห็นชัดแล้วว่าการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ลักลอบเล่นการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดหลุดพ้นจากการลงโทษทางกฎหมายไปได้ ในขณะที่การศึกษาปัญหาการเมืองเน้นไปที่การสังเกตพฤติกรรมส่วนบุคคลแทนที่จะทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นจริงของการเมือง แก่นทางความคิดของคำวิจารณ์คือทฤษฎีเสรีนิยมผิดพลาดที่มิได้สังเกตว่าการเมืองในสมันปัจจุบันไม่ได้ถูกกำหนดโดยการกระทำของบุคคล ส่วนวิธีการจับกุมที่ยากที่สุดของการจับผู้ที่ลักลอบเล่นการเมืองฟุตบอลคงเป็นการจับกุมผู้ที่เป็นรายใหญ่ เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศและมีการวางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้โดนตำรวจจับได้ค่อนข้างดี แต่การเมืองถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นแบบทุนนิยมและกลุ่มพลังทางเศรษฐศาสตร์และการเมืองส่วนใหญ่คนมักจะเล่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพราะมีความสะดวกและปลอดภัยจากการถูกจับมากกว่าการไปในสถานที่จริง

werwwt