Tag ทำไมบางคนถึงไม่มีความรับผิดชอบ

ทำไมบางคนถึงไม่มีความรับผิดชอบ

เคยสงสัยบางไหมว่าโลกเราทุกวันนี้ มักมีมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบกันมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรม จิตสำนึก หรือความเครียดที่เกิดจากหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคม ด้านการงาน หรือด้านการเงิน

ซึ่งความรับผิดชอบของมนุษย์มักเกี่ยวพันกันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นหลัก พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าคนเรามีจิตสำนึกต่อส่วนรวมมากพอ เราก็จะเป็นคนที่มีคามรับผิดชอบต่อตัวเอง และครอบครัว รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อคนอื่น ซึ่งก่อนที่จะไปไกลกันมากกว่านี้ เราควรจะต้องเข้าใจกันก่อนว่า ความรับผิดชอบนั้นหมายถึงอะไร 

การยอมรับ ผลดี และผลเสียของสิ่งที่ได้ทำไป

การรับเป็นธุระจัดการให้

การดูแลเอาใจใส่ให้ลุล่วงไปได้ดี 

ก็คงต้องขึ้นอยู่ว่ากำลังทำอะไรเป็นหลัก แล้วความรู้สึกสึกคิดหรือพฤติกรรมอะไรที่ทำให้คนเราไม่มีความรับผิดชอบกันแน่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจากการวิจัยพบได้ว่า ปัญหาของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบคือ คิดว่าไม่เป็นไร และมองโลกอย่างง่ายจนเกินไป และคิดว่า การกระทำหนึ่ง ย่อมมีผลต่อการกระทำอื่นๆโดยไม่รับรู้ว่าผลของการกระทำตรงจุดนี้จะไปกระทบกับใครบ้าง

หรืออาจจะเป็นเรื่องของการจัดการตัวเองไม่ได้ ซึ่งคนแบบนี้นั้นมักจะบริหารเวลาไม่เป็น และหากรู้ตัวว่าในมือมีหลายอย่างที่ต้องดูแล ก็ควรจะวางแผนให้ดี ไม่ให้ทับซ้อน หรือล้นจนทำให้ตัวเองกลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบไป อีกทั้งคนประเภทนี้นั้น มันจะชอบหาข้ออ้าง และโทษคนอื่นเก่ง

ซึ่งเป็นปัญหาต้นตนของคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบ และยังทะนงตน ไม่กล้ายอมรับผิดเพราะกลัวเสียศักดิ์ศรี  รวมถึงการที่ชอบอ้างว่าไม่รู้หน้าที่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น ไมว่าคนเราจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามสิ่งที่ตนเองต้องรู้นั้นก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเอง เช่น เด็กก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือ พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบดูแลลูกให้เป็นคนดี

ซึ่งบทบาทแต่ละบทบาทของมนุษย์เรานั้นก็จะมาพร้อมกับหน้าที่อยู่แล้ว ดังนั้นหากสังคมของเรารู้จักบทบาทของตนเองในแต่ละวัยแต่ละหน้าที่แล้ว ความแตกแยกของสังคม หรือการทะเลาะเบาะแว้ง คงจะไม่เกิดขึ้น เพราะเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์หนึ่งคนรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง

เมื่อไหร่ นั่นหมายความว่า คนทุกคนก็จะเริ่มรู้และรับผิดชอบในหน้าที่และสิ่งที่ตัวเองทำ ซึ่งเมื่อวันใดที่เป็นเช่นนั้น สังคมของเราก็จะมีแต่ความสงบสุขและมีความน่าอยู่มากกว่านี้เยอะขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างแน่นอน

 

สนับสนุนโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์